Έως 30 Απριλίου η προθεσμία για να νομιμοποιήσεις την μπαγκαζιέρα σου!

Στις 30 Απριλίου λήγει η προθεσμία για την νομιμοποίηση των ελαφρών τρέιλερ. Θυμίζουμε ότι με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.4313/2014, επετράπη η χορήγηση σημειώματος έλξης των ελαφρών ρυμουλκούμενων (μπαγαζιέρες, τρεϊλερ) μικτού βάρους μέχρι 750 κιλά με υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου, για όσα ρυμουλκούμενα έχουν ιδιοκατασκευαστεί ή δεν έχουν σχετική έγκριση τύπου. Η παράταση αυτή ισχύει μέχρι 1-5-2015 η οποία όμως είναι Πρωτομαγιά δηλαδή αργία.

Θα πρέπει λοιπόν, άμεσα οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, προκειμένου να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για να τους χορηγηθεί το σημείωμα έλξης του συγκεκριμένου οχήματος.