Αίγαγροι ισορροπούν πάνω από τον γκρεμό. Δείτε το Βίντεο!