Αναδιοργανώνεται η Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI)

επιμελεια: kynology.gr

Τα μέλη της ομάδος εργασίας για την αναδιάρθρωση της FCI (WGRF) συναντήθηκαν στη Μαδρίτη στις 13 Ιανουαρίου 2016, προκειμένου να αντιμετωπισούν αρκετά θέματα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της FCI . Η ομαδα εχει ως στοχο να καταστεί η Ομοσπονδία  πιο δραστήρια σε διαφορους τομείς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ ανοιχτή και φιλική ατμόσφαιρα και διάφορα σημαντικά σημεία συζητήθηκαν διεξοδικά. Τα πιο σημαντικά αντικείμενα που καλύφθηκαν ήταν ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η FCI ( Federation Cynologique Internationale)

στην κοινωνική πρόνοια για τα σκυλιά, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της Ομοσπονδίας, τη σύνθεση των τμημάτων της FCI και το σύστημα ψηφοφορίας. Συνολικά 37 ομόσπονδα μέλη είχαν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο που τους απεστάλη τον περασμενο Δεκεμβρίο για να εκφράσουν τις απόψεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με τα ανωτέρω θέματα. Ενδιαφέρουσες ιδέες διατυπώθηκαν και ο Όμιλος έχει αποφασίσει να προβεί σε δεύτερη συνάντηση τον ερχόμενο Απρίλιο, προκειμένου να οριστικοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση FCI. Ο πρόεδρος, της FCI κ.  Rafael de Santiago, είπε: «τώρα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε ριζικά την FCI να καλύψει τις ανάγκες του εικοστού πρώτου αιώνα, είμαι βέβαιος ότι η τελική δουλεια αυτής της ομάδας εργασίας θα είναι λύσεις που θα εξυπηρετούν το μέλλον του αθλητισμού μας ».

Ιανουάριος 2016

Yves de Clercq  Εκτελεστικός Διευθυντής FCI

J. Hindse Πρόεδρος της WGRF