Αυτοί οι Όμιλοι διαγράφηκαν από την λίστα των συνεργαζόμενων με τον ΚΟΕ!

koe2Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος

Ανακοίνωση

Στις 4.12.2015 ζητήσαμε εγγράφως από όλους τους αναγνωρισμένους από τον Κ.Ο.Ε. Ομίλους στοιχεία, τα οποία αφορούσαν στην ορθή και σύμφωνη με το Καταστατικό του Κ.Ο.Ε. λειτουργία τους. Για τους Ομίλους που δεν ανταποκρίθηκαν αποστέλλοντας τα αιτηθέντα στοιχεία στον Κ.Ο.Ε., ενώ παράλληλα δεν είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία επίσημη εκδήλωση την παρελθούσα διετία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κ.Ο.Ε. της 03.04.2016 αποφάσισε την άρση της αναγνώρισής τους.
Κατόπιν αυτού οι παρακάτω Όμιλοι, δεν δύνανται να διοργανώνουν εκδηλώσεις αναγνωρισμένες από τον Κ.Ο.Ε., ούτε τυχόν αποτελέσματα προσμετρούνται σε οιαδήποτε Κατηγορία, ούτε επιτρέπεται φυσικά η αναγραφή τους σε Βιβλιάρια Εργασίας του Κ.Ο.Ε. ή άλλων Ομίλων υπό την F.C.I., ενώ θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι οι διατάξεις της F.C.I. για Κριτές Μορφολογίας και Εργασίας προβλέπουν σαφώς ότι οι αναγνωρισμένοι από τους Κυνολογικούς Ομίλους υπό την F.C.I. Κριτές, δεν επιτρέπεται να κρίνουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από Ομίλους μη αναγνωρισμένους από τον επίσημο Κυνολογικό Όμιλο της χώρας.

Οι Όμιλοι αυτοί είναι οι εξής:

ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΜΙΛΟ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΚΩ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΪΜΑΡΑΝΕΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΗΓΚΛ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΠΡΑΚ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ (ΛΕΙΟΤΡΙΧΟΥ & ΣΚΛΗΡΟΤΡΙΧΟΥ) ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΣΑΜΟΓΙΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΣΟΟΥ ΤΣΟΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΛΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ