Γενική Συνέλευση και εκλογές στον Κυνοφιλικό Θεσσαλονίκης!

Ο Κυνοφιλικός Όμιλος Θεσσαλονίκης καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του ΚΟΘ (1ος όροφος) οδός Κομνηνών 80 Καλαμαριά. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθούν την Τρίτη 2 Αυγούστου 2016 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Υποψηφιότητες μέχρι και 21 Ιουλίου στο Email: koth_tcs@yahoo.gr