Ηθικός Κώδικας Εκτροφής: ένα (απαραίτητο) πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση…

Κείμενο: Μαρία Γκινάλα

Φωτο: Ν. Φωτακόπουλος

Η εκτροφή καθαρόαιμων σκύλων είναι σχετικά νέο φαινόμενο για την Ελλάδα, τουλάχιστον στην κλίμακα που γίνεται σήμερα. Πολλές από τις φυλές που εκτρέφονται σήμερα στην χώρα μας είναι «καινούργιες», έχουν δηλαδή πρόσφατα εισαχθεί από το εξωτερικό. Γι΄ αυτές δεν υπάρχει εμπειρία, παράδοση, πυρήνας καθιερωμένων εκτροφέων και για, τις περισσότερες, δεν υπάρχει ούτε καν Όμιλος Φυλής που να τις προστατεύει και να φροντίζει για τη σωστή τους διαχείριση και το εκτροφικό τους μέλλον.

Μερικές άλλες φυλές έχουν «υποφέρει» στον τόπο μας στο παρελθόν και έχουν κληρονομήσει εκφυλιστικά φαινόμενα. Όλες ανεξαιρέτως κινδυνεύουν από τα επακόλουθα του ξαφνικού υπερπληθυσμού και της εμπορικής εκμετάλλευσης. Χιλιάδες κουτάβια εισάγονται από το εξωτερικό (άλλα σωρηδόν από αμφίβολες πηγές, άλλα επιλεγμένα με προσοχή) αλλά το πλαίσιο  λειτουργίας που θα εξασφάλιζε στοιχειωδώς τη διαβίωση και την αναπαραγωγική τους μεταχείριση είναι από ανύπαρκτο έως ελλιπέστατο.

Για την προστασία αυτών των κουταβιών, αλλά και των φυλών γενικότερα, είναι απαραίτητο από ανθρωπιστική άποψη να κάνουμε επειγόντως κάτι. Μέχρι λοιπόν η εκτροφική συνείδηση να αποκτήσει βαθιές ρίζες και στον τόπο μας, εξασφαλίζοντας το μέλλον όλων των φυλών ανεξαιρέτως, νομίζουμε ότι όλοι οι υπάρχοντες όμιλοι και πρώτα-πρώτα ο ΚΟΕ, θα ήταν χρήσιμο να θεσπίσουν έναν υποχρεωτικό Ηθικό Κώδικα δεοντολογίας και πρακτικής για εκτροφείς, που να αποτελεί και όρο εισδοχής νέου μέλους στους ομίλους. Είναι το λιγότερο που οφείλει να κάνει η οργανωμένη κυνοφιλία για την προστασία όλων των σκύλων. Τη στιγμή μάλιστα που οι όμιλοι Ομάδων φυλών, ή ομοειδών φυλών, οι οποίοι θα ήταν σωτήριοι φορείς για την προστασία των πληθυσμιακά ολιγάριθμων φυλών, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, και τη στιγμή που είναι πρακτικά δύσκολος, αν όχι αδύνατος, ο έλεγχος εφαρμογής ακόμα και εκείνων των κανονισμών που υπάρχουν ήδη…

Ένας πολύ περιεκτικός και λειτουργικός Κώδικας είναι και αυτός που παραθέτουμε ενδεικτικά: είναι ο Κώδικας που θέσπισε ο Αμερικάνικος Όμιλος για τον Γερμανικό Μολοσσό  Μέγα Δανό (Great Dane Club of America, ένας από τους μεγαλύτερους ειδικούς ομίλους των Η.Π.Α.), το 1976.

Με την μορφή που δημοσιεύουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε φυλή. Ελπίζουμε να φανεί χρήσιμος, έστω και μόνο σαν κατευθυντήριο κείμενο και αφορμή για θετικές σκέψεις.

ektrofi

Ηθικός Κώδικας Εκτροφής

« Ο ακόλουθος Ηθικός Κώδικας Εκτροφής συστήθηκε για την προστασία και την προαγωγή των καθαρόαιμων σκύλων, των σωστών μεθόδων εκτροφής των και της ηθικής δεοντολογίας στους τομείς του κυνοφιλικού συναγωνισμού και της διαφήμισης. Η αποδοχή του είναι απαράβατος όρος για την εγγραφή ενός μέλους στον Όμιλο.

α) Δεν θα χρησιμοποιήσω στην αναπαραγωγή σκύλους που γνωρίζω ότι πάσχουν από εγγενή ελαττώματα και κληρονομικές παθήσεις, ούτε θα επέμβω τεχνητά για την διόρθωση τέτοιων ελαττωμάτων με χειρουργικό τρόπο προκειμένου ο σκύλος να παρουσιαστεί σε εκθέσεις μορφολογίας. Θα εκτρέφω μόνο σκύλους που έχουν ισορροπημένο χαρακτήρα και θα απέχω της αναπαραγωγής παθολογικά δειλών, κακών ή νευρικών ατόμων.

β) Όλοι οι αρσενικοί σκύλοι που θα διαθέτω ως επιβήτορες θα είναι απαλλαγμένοι από μολυσματικές ασθένειες, θα βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και δεν θα έχουν ελαττώματα που επιφέρουν αποκλεισμό. Η γραπτή συμφωνία επιβάσεως, που θα συντάσσεται και θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη, θα καλύπτει όλους τους όρους εκτροφής. Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα υποχρεούται επίσης να παρέχει έγκυρο γενεαλογικό χάρτη του σκύλου (ο οποίος ν΄ αναφέρει τα χρώματα των προγόνων, στις φυλές όπου αυτό είναι απαραίτητο). Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του επιβήτορα να φροντίσει ώστε η θηλυκιά να ζευγαρώσει μόνον με τον συμφωνημένο σκύλο. Οποιαδήποτε αλλαγή επιβήτορα πρέπει να γίνεται με την εκφρασμένη συμφωνία του ιδιοκτήτη της θηλυκιάς πριν το ζευγάρωμα.

γ) Όλες οι θηλυκιές που θα χρησιμοποιούνται στην αναπαραγωγή, θα είναι απαλλαγμένες από μολυσματικές ασθένειες, σε καλή φυσική κατάσταση και χωρίς κολπικές μολύνσεις/ αφροδίσια νοσήματα. Πιστοποιητικό υγείας, έγκυρος (και χρωματικά ενημερωμένος) γενεαλογικός χάρτης θα παρέχεται από τον εκτροφέα στον ιδιοκτήτη του επιβήτορα.

[δ) Δεν θα πραγματοποιήσω χρωματικά απαράδεκτες συζεύξεις. Θα επιδιώξω να διατηρήσω την εκτροφή μου αμιγή ως προς τους επιτρεπόμενους χρωματικούς συνδυασμούς και θα παρέχω χρωματικά ενημερωμένους γενεαλογικούς χάρτες, που θα συμμορφούνται με το Χρωματικό Κώδικα της φυλής].

ε) Όλοι μου οι σκύλοι θα μεταβιβάζονται σε καλή κατάσταση και υγεία τη στιγμή της παράδοσης στο νέο ιδιοκτήτη και θα έχουν υγιή χαρακτήρα. Θα είναι απαλλαγμένοι από ενδοπαράσιτα και εμβολιασμένοι. Αρχείο εμβολιασμών και αποπαρασιτώσεων θα παρέχεται, μαζί με πιστοποιητικό υγείας, προς το νέο ιδιοκτήτη. Θα παρέχονται επίσης γραπτές οδηγίες διατροφής, υγιεινής φροντίδας και εκπαίδευσης και κάθε δυνατή βοήθεια και συμβουλή θα προσφέρεται στο νέο ιδιοκτήτη και μετά την μεταβίβαση του σκύλου.

codiktest3

στ) Όλοι μου οι σκύλοι θα μεταβιβάζονται με γραπτή εγγύηση εναντίον της πιθανότητας εμφάνισης κληρονομικών παθήσεων για ένα έτος μετά την μεταβίβαση και δεν θα μεταβιβάσω σκύλο που εν γνώση μου πάσχει από εγγενή προβλήματα χωρίς να ενημερώσω το νέο ιδιοκτήτη γραπτώς. Θα παρέχω γραπτή απόδειξη πωλήσεως που θα περιγράφει επαρκώς το συγκεκριμένο σκύλο και θα αναφέρει όλες τις εγγυήσεις και τους όρους μεταβίβασης. Θα τηρώ πλήρως τις εγγυήσεις που παρέχονται προς το νέο ιδιοκτήτη.

ζ) Θα παρέχω ακριβή γενεαλογικό χάρτη (χρωματικά ενημερωμένο) και όλα τα αναγκαία για την εγγραφή του σκύλου πιστοποιητικά και έγγραφα. Κανένα έγγραφο δεν θα παραχωρείται επί πληρωμή επιπλέον χρωματικού ποσού ούτε θα μεταβιβάζεται χωριστά από το σκύλο που συνοδεύει. Αν τα έγγραφα παρακρατηθούν, ο συγκεκριμένος λόγος παρακράτησης θα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο μεταβίβασης, το περιεχόμενο του οποίου ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμφωνήσει και να συνυπογράψει.

η) Δεν θα πωλήσω ούτε θα παραχωρήσω ομαδικά μια γέννα από κουτάβια μου, ούτε θα τα δώσω σε εμπόρους, μεταπωλητές ή μεσάζοντες προς πώληση, ούτε θα τα παραχωρήσω ζώα μου ως δώρα σε κληρώσεις ή ως βραβεία σε διαγωνισμούς, ούτε θα μεταφέρω ή μεταβιβάσω κουτάβια ή σκύλους κατά παράβαση των νόμων και του Ηθικού Κώδικα.

ektrofi1

θ) Οι διαφημίσεις μου θα είναι έντιμες, ειλικρινείς και σύμφωνες με το νόμο, χωρίς πρόθεση παραπλάνησης. Όλοι οι διαφημιστικοί ισχυρισμοί θα πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη χωρίς δυσκολία. Οι φωτογραφίες δεν θα είναι «ρετουσαρισμένες», αλλάζοντας την εμφάνιση του σκύλου.

ι) Θα παρουσιάζω μόνο σκύλους καθαρούς, ευπρεπισμένους και κατάλληλα προετοιμασμένους για τον στίβο. Δεν θα διαπραγματευθώ την δική μου ή άλλη συμμετοχή με σκοπό την εξασφάλιση διακρίσεων. Θα εμφανίζομαι στους στίβους ευπρεπώς, με ευγένεια και φίλαθλο πνεύμα συναγωνισμού και πάντοτε σύμφωνα με τον Ηθικό Κώδικα Εκτροφής και τα καθήκοντά μου ως μέλος του Ομίλου».

Φυσικά, η παράβαση των περιεχομένων του παραπάνω Κώδικα, υπόκειται σε αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις. Και η τήρησή του επαφίεται βέβαια στην ευσυνειδησία όλων των κυνοφίλων…