Η κρυψορχία και τα προβλήματα που δημιουργεί στους σκύλους φυσιολογικά

Επιμέλεια: κτηνίατρος Παπαιωάνου Παναγιώτης

κατέρχονται μέσω του βουβωνικού πόρου εντός του ό που περιέχει τους όρχεις).Η κρυψορχία μπορεί να αφορά τον ένα ή και τους δύο όρχεις. Αν αφορά τον ένα όρχη, τότε το ζώο έχει φυσιολογική αναπαραγωγική ζωή και είναι γόνιμο. Αν όμως η κρυψορχία αφορά και τους δύο όρχεις τότε, το ζώο είναι στείρο. Η κρυψορχία είναι μια κατάσταση περισσότερο συνηθισμένη στο σκύλο, παρά στο γάτο. Υπάρχει υψηλού βαθμού κρυψορχία, όπου οι όρχεις βρίσκονται εντός της κοιλίας και μικρότερου βαθμού κρυψορχία με τους όρχεις να ευρίσκονται μεταξύ βουβωνικού πόρου και όσχεου. Πολλές φορές οι όρχεις του αρσενικού ζώου είναι μετακινούμενοι, δηλαδή ανεβοκατεβαίνουν από το όσχεο στην βουβωνική περιοχή. Καλό είναι μέχρι τη συμπλήρωση των 3 πρώτων μηνών της ζωής του ζώου, οι όρχεις να έχουν κατέβει μέσα στο όσχεο.

Οι όρχεις ζουν εντός του όσχεου σε μια θερμοκρασία 34οC. Όταν οι όρχεις βρεθούν σε άλλη θέση, δηλαδή υψηλότερα, εκτίθενται σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, της τάξης των 37οC. Η διαφορά αυτή της θερμοκρασίας επιφέρει ατροφία των κυττάρων που δημιουργούν το σπέρμα. Η διαταραχή αυτή, έχει σαν αποτέλεσμα το παραγόμενο σπέρμα να είναι αλλοιωμένο. Η υπερθέρμανση επίσης αυτή των όρχεων μεγαλώνει το ποσοστό ανάπτυξης όγκων με κακοήθεια στους όρχεις, διότι ο μοναδικός καλά τεκμηριωμένος παράγοντας κινδύνου για καρκίνο των όρχεων είναι η κρυψορχία. Συνεπώς η κάθοδος των όρχεων προς το όσχεο είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία τους ώστε να παράγεται γόνιμο και υγιές σπέρμα. Η κρυψορχία παρουσιάζει πολλαπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν τα ζώα καρκίνο των όρχεων, γι’ αυτό καλό είναι να αφαιρείται ο κρυψόρχης σε ζώα που συμπλήρωσαν το πρώτο έτος της ηλικίας τους, γιατί έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος να αναπτύξουν καρκίνο. Σε προληπτική βάση, η ορχεκτομή είναι απαραίτητη να γίνεται στα ζώα, σε κάθε περίπτωση κρυψορχίας. Η γονιμότητα του κρυψόρχη σκύλου είναι δεδομένα μειωμένη και οι αρσενικοί απόγονοι θα έχουν το ίδιο πρόβλημα, καθώς η πάθηση είναι κληρονομική. Για τον λόγο αυτό, οι κρυψόρχεις καλό είναι να απομακρύνονται από την αναπαραγωγή.

Πηγή: http://www.vets.com.gr/