Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου αγοράζει εκπαιδευμένους σκύλους που βρίσκουν δηλητηριασμένα δολώματα!

kokH  Α΄ ΚΟΚΔ, σε στενή συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, θα προμηθευτεί 2 σκύλους, ειδικά εκπαιδευμένους για την ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων και των κουφαριών των ζώων που δηλητηριάστηκαν. Η προμήθεια των σκύλων αποτελεί δράση του προγράμματος LIFE+ Βιοποικιλότητα: “Καινοτομίες Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα”, στο οποίο συμμετείχε η Α΄ ΚΟΚΔ και 7 κυνηγετικοί σύλλογοι της Κρήτης. Τα σκυλιά (στις φωτογραφίες) εκπαιδεύονται ακόμα στην Ισπανία, αλλά στα μέσα Ιουνίου 2016 θα έρθουν στην Κρήτη και θα αρχίσει η εκπαίδευση των θηροφυλάκων που θα τα χειρίζονται. Συνεπώς, λίγο πριν την έναρξη της ερχόμενης κυνηγετικής περιόδου θα αρχίσουν τις περιπολίες για την εύρεση των δηλητηριασμένων δολωμάτων και τον περιορισμό αυτού του απαράδεκτου φαινόμενου.