Η σημασία της γενεαλογίας!

κειμενο: Ν. Φωτακόπουλος

Γενεαλόγιο (ή γενεαλογικό δέντρο) όλοι γνωρίζουν τι είναι όπως και το pedigree όπου καταγράφεται η γενεαλογία του κάθε σκύλου. Ποια είναι η σημασία τους την γνωρίζουν όλοι οι έμπειροι κυνοτρόφοι. Παρατηρώντας ένα γενεαλόγιο δεν βλέπουμε μόνο ποιοι είναι οι πρόγονοι κάποιου σκύλου και αν αυτοί είναι πρωταθλητές ή όχι, αλλά βλέπουμε ποια μέθοδος αναπαραγωγής έχει χρησιμοποιηθεί, αν υπάρχουν γραμμές αίματος, αν υπάρχει αιμομιξία και σε ποιο βαθμό και συνεπώς τον πιθανό βαθμό ομοζυγωτής η ετεροζυγωτίας κ.λ.π.. Μπορεί όλα αυτά να μην έχουν τόσο μεγάλη αξία για τον υποψήφιο αγοραστή όμως για τον έμπειρο κυνοτρόφο αποτελούν πολύτιμα στοιχεία τα οποία ανάλογα με τις γνώσεις, τη διορατικότητά του, την πείρα του, τις προσδοκίες του και αν θέλετε, γιατί όχι, τη διαίσθησή του, θα καθορίσουν το σχήμα των συζεύξεων του μελλοντικού γεννήτορα. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο ότι για πολλούς κυνοτρόφους το γενεαλογικό δέντρο ενός σκύλου έχει την ίδια αξία με τον ίδιο, προκειμένου αυτός να χρησιμοποιηθεί στην αναπαραγωγή. Ένας σκύλος με άγνωστη γενεαλογία είναι βέβαιο ότι μας οδηγεί σε ένα ΄΄τυφλο΄΄ ζευγάρωμα με άγνωστα αποτελέσματα….