Η συντροφικότητα των ελκυθρόσκυλων. Συγκινητικό βίντεο…