Και όμως ο σκύλος σας κατανοεί σχεδόν ότι του λέτε!

Όταν ο άνθρωπος ακούει ένα άτομο να του μιλάει, δεν αντιδρά μόνο σε αυτά που ειπώνονται, δηλαδή στα σύμφωνα και τα φωνήεντα που σχηματίζουν λέξεις και προτάσεις, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του λόγου, όπως για παράδειγμα τον συναισθηματικό τόνο και το φύλο του ομιλητή. Τώρα, μια μελέτη στο περιοδικό “Cell press”, στις 26 Νοεμβρίου, ερευνά μερικές από τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι σκύλοι διαφοροποιούν και επεξεργάζονται αυτές τις παραμέτρους της ανθρώπινης ομιλίας.

Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν το πόσο ή με ποιο τρόπο τα σκυλιά καταλαβαίνουν τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ομιλία. Κατάφεραν, ωστόσο, να αναγνωρίσουν ότι οι σκύλοι αντιδρούν τόσο στις φωνητικές πληροφορίες, όσο και στις πληροφορίες που αφορούσαν τον ομιλητή. Ακόμα, έγινε αντιληπτό, πως οι συνιστώσες αυτές επεξεργάζονται σε διάφορα τμήματα του εγκεφάλου.

Προηγούμενες μελέτες, είχαν αποδείξει ότι οι σκύλοι εμφανίζουν ένα είδος μεροληψίας σχετικά με την εγκεφαλική χρήση (αριστερό ημισφαίριο εναντίον δεξιού ημισφαιρίου), όταν επεξεργάζονταν ηχητικά ερεθίσματα από άλλους σκύλους. Βασιζόμενοι στο γεγονός αυτό, το επόμενο λογικό βήμα ερευνητικά, ήταν να αναζητηθεί εάν ο εγκέφαλος του σκύλου εμφανίζει παρόμοια μεροληψία σε πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω της ανθρώπινης φωνής. Για τον σκοπό αυτό, οι ερευνητές μετέδωσαν, ταυτοχρόνως και από τις δύο μεριές του ζώου ηχητικά μηνύματα, έτσι ώστε οι ήχοι να εισέρχονται στα αυτιά, την ίδια χρονική στιγμή και με την ίδια βαρύτητα.

Το ερέθισμα από κάθε αυτί, μεταφέρεται στο ετερόπλευρο εγκεφαλικό ημισφαίριο. Εάν ένα ημισφαίριο είναι πιο εξειδικευμένο στο να επεξεργάζεται κάποιες συγκεκριμένες ηχητικές πληροφορίες, τότε ο εγκέφαλος, εν μέρει, ξεγελά τον εαυτό του, στο να θεωρήσει πως ο ήχος αυτός προέρχεται από το ετερόπλευρο αυτί.

Οι ερευνητές, βάσει αυτής της πληροφορίας, θεώρησαν πως εάν ο σκύλος γύρναγε προς τα αριστερά στο ηχητικό μήνυμα, το άκουγε κυρίως από το αριστερό αυτί και άρα το δεξί ημισφαίριο ήταν πιο εξειδικευμένο στην επεξεργασία της πληροφορίας του συγκεκριμένου μηνύματος.

agglikobulldog

Τελικώς, παρατηρήθηκαν παρόμοιες εγκεφαλικές μεροληψίες στο σκύλο, σε ανταπόκριση προς συγκεκριμένες πτυχές της ανθρώπινης ομιλίας. Όταν τους παρουσιάζονταν οικίες προς αυτούς φωνητικές εντολές, στις οποίες τονίζονταν οι σημαντικές λεκτικές πληροφορίες, ο εγκέφαλος παρουσίαζε μεροληψία προς το αριστερό ημισφαίριο, κάτι που γινόταν αντιληπτό από το γεγονός ότι οι σκύλοι γυρνούσαν προς τα δεξιά. Αντιθέτως, όταν βαρύτητα δινόταν στον τονισμό ή στα φωνήεντα των λέξεων και όχι στο νόημα, ο εγκέφαλος παρουσίαζε σημαντική μεροληψία προς το δεξί ημισφαίριο.

Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς γίνεται αντιληπτό πως ο εγκέφαλος του σκύλου διαχωρίζει την επεξεργασία των ηχητικών μηνυμάτων στα δύο ημισφαίρια, με τρόπο παρόμοιο του διαχωρισμού που παρατηρείται στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Το γεγονός αυτό βεβαίως, δεν πρέπει να ωθήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, όπως, για παράδειγμα, ότι οι σκύλοι καταλαβαίνουν ακριβώς ό,τι λένε οι άνθρωποι ή ότι έχουν ικανότητα ομιλίας παρόμοια με εμάς. Ενισχύει όμως, την αντίληψη που υπάρχει, πως οι τετράποδοι φίλοι μας προσέχουν, όχι μόνο ποιοι είμαστε και πως λέμε διάφορα πράγματα, άλλα και το τι λέμε.

Όλα αυτά αποτελούν χαρμόσυνα νέα σε όλους εμάς τους λάτρεις των σκύλων, που περνάμε αρκετό χρόνο μιλώντας τους, καθώς μπορεί να μην καταλαβαίνουν πάντα τι τους λέμε, ξέρουμε όμως ότι πάντοτε μας ακούνε!

– Επιμέλεια άρθρου –

Ιάσονας Ανδρουλάκης, Φοιτ. Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Πηγή: Current Biology, Ratcliffe et al.: “Orienting asymmetries in dogs’ responses to different communicatory components of human speech”

Πηγή: http://www.diagnovet.gr/