ΛΕΥΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΣΟΠΑΝΟΣΚΥΛΑ!

Κουτάβια προς διάθεση από γονείς εγγεγραμμένους στον ΚΟΕ

Εξαιρετικοί φύλακες χώρου και εξαιρετικοί χαρακτήρες με τα οικεία πρόσωπα.

tsopanoskula1ΠΑΤΕΡΑΣ :Victor of Mavrovon GrCh

ΜΗΤΕΡΑ: Sonia of Mavrovon

Ημέρα γέννησης 22/2/16

Microchip εμβόλια αποπαρασιτισμοί

τηλ.    6944381909 Κος Στέφανος

δείτε: Daphne Cariofilli

tsopanoskula3