Μηνιάτικο 7.500 ευρώ σε μπόγια για τα αδέσποτα!

Επιστροφή στο παλιό μοντέλο διαχείρισης των αδέσποτων από ιδιώτη, είναι η …νέα αντίληψη που θα εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή Μπέου.

Τα “άδεια” ταμεία του  Δήμου Βόλου ξαφνικά διαθέτουν 45.000 ευρώ για ιδιώτη ο οποίος θα αναλάβει για ένα εξάμηνο να καλύψει  τη δήθεν ανημπορία του Δήμου Βόλου να ανταποκριθεί με δικό του προσωπικό και εγκαταστάσεις στην περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων.

Δοκιμασμένη η διαδικασία στο παρελθόν στο Δήμο Βόλου, απέδειξε πως μόνο εφήμερα αντιμετωπίζει το πρόβλημα καθώς με 7.500 ευρώ το μήνα για μπόγια, ο Δήμος Βόλυο δεν επενδύει σε δικές του υποδομές και προσωπικό, έστω συμβασιούχους.

Λεφτά υπάρχουν για να κατευθυνθούν μέσω παλιών διαδικασιών σε ιδιώτη.

Τέτοιες λύσεις, ενίσχυσης ιδιωτών αντί ανάπτυξης του Δήμου, τις πλήρωσαν ακριβά οι πολίτες και καλούνται να τις πληρώσουν και τώρα με 7.500 ευρώ το μήνα κατ΄εφαρμογή του …πρωτότυπου σχεδιασμού της νέας Δημοτικής Αρχής.

Σύμφωνα με την εισήγηση, “προτείνεται η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, προκειμένου να προκύψει ο ανάδοχος που θα αναλάβει τις εργασίες περισυλλογής, φροντίδας και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων του Δήμου Βόλου, για ένα εξάμηνο. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 45.000 ευρώ. Το δημοτικό καταφύγιο που υπάρχει στη θέση «Μαραθάς» στις Γλαφυρές που ανήκε στον πρώην Δήμο Νέας Ιωνίας, δεν επαρκεί για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες του ενιαίου Δήμου Βόλου, καθώς η αύξηση του αριθμού των αδέσποτων ζώων είναι ραγδαία και η έλλειψη έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκεί. Επιπλέον η εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων δεν μπορεί να γίνει από το προσωπικό του Δήμου και πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που θα καθοδηγούνται και θα ελέγχονται στο έργο τους από κτηνίατρο και που θα διαθέτει όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων. Η δε φιλοξενία θα ανατεθεί σε ειδικό ενδιαίτημα (κατοικία) για μικτά ζώα”.

Πηγή : http://www.myvolos.net/