Οι μεγαλύτεροι σκύλοι του κόσμου!

Επιμέλεια: kynology.gr

Ένα Κόμοντορ, ένας Ιρλανδικός Λυκοθήρας,   ένα Μαστίφ των Πυρηναίων και ένας  Γερμανικός  Μολοσσός περιλαμβάνονται στους μεγαλύτερους σκύλους του κόσμου. Δείτε αυτούς τους γιγαντόσωμους σκύλους δίπλα στους ιδιοκτήτες τους και …θαυμάστε μέγεθος!

irishwolfhound pirinaion molossos

banner-Josera-kynology.gr

Εγγύηση ποιότητας για τις τροφές Super Premium JOSERA!