Οι σκύλοι μειώνουν τις καρδιοπάθειες!

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας ο σκύλος και γενικότερα τα  κατοικίδια μπορούν να μειώσουν τους καρδιαγγειακούς κινδύνους.  Επιτροπή της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας αφού μελέτησε τα δεδομένα  σχετικών ερευνών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η  συμβίωση με σκύλους μπορεί να μειώσει τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως είναι η παχυσαρκία, η υψηλή πίεση, οι υψηλές τιμές της χοληστερίνης κ.λ.π.. . Όσοι έχουν σκύλους γυμνάζονται περισσότερο επειδή το βγάζουν καθημερινά βόλτα. Σύμφωνα μάλιστα με μια εκ των ερευνών που έγινε σε 5.200 ενήλικες διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν σκύλο είχαν 54% περισσότερες πιθανότητες να γυμνάζονται επαρκώς στη διάρκεια της εβδομάδας, συγκριτικά με εκείνους που δεν είχαν κατοικίδιο. 
Επίσης, οι σκύλοι επενεργούν θετικά στα επίπεδα του στρες, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία. Επομένως, οι ιδιοκτήτες σκύλων έχουν ένα μέσο για πιο αποτελεσματική απώλεια βάρους, κοινωνικοποίηση, χαλάρωση από την ένταση και καταπολέμηση της κακής διάθεσης.