Πάμε Καλαμάτα! Διπλή Έκθεση 5 & 6 Σεπτεμβρίου!

Ο δραστήριος Κυνοφιλικός Όμιλος Μεσσηνίας διοργανώνει στην Καλαμάτα διπλή Έκθεση Καθαρόαιμων Σκύλων στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου με απονομή CAC. Παράλληλα και τις δύο ημέρες θα διεξαχθούν ειδικές εκθέσεις, με ξεχωριστά CAC, για τις ομάδες 2,3,5 και 9. Το πάνελ των κριτών μπορεί να χαρακτηριστεί εξαίρετο και για μια ακόμα φορά η Πελοποννησιακή Έκθεση αναμένεται να προσελκύσει πολλούς κυνόφιλους που θα υποστηρίξουν την (εθελοντική) προσπάθεια των διοργανωτών. Ν. Φ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της Μεσσηνίας πατήστε εδώ.

kom1