Πως λειτουργούν οι Κτηνιατρικές Κλινικές Δεύτερης Γνώμης;

ktiniatrikaΠως λειτουργούν προς όφελος των ζώων;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι κτηνιατρικές κλινικές δεύτερης γνώμης λειτουργούν στα πρότυπα των νοσοκομείων για ανθρώπους. Δηλαδή, ο Γενικός Ιατρός πρέπει να παραπέμψει τον ασθενή στο νοσοκομείο αλλιώς το νοσοκομείο δεν μπορεί να τον δεχτεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κτηνιατρικές κλινικές δεύτερης γνώμης:

– Δεν μιλούν ποτέ απευθείας με τον ιδιοκτήτη του ζώου σχετικά με την πάθηση του αν δεν έχουν πρώτα μιλήσει με τον κτηνίατρο του ζώου και αν ο τελευταίος δεν τους το έχει παραπέμψει.

– Δεν κλείνουν ραντεβού με ιδιοκτήτες ζώων αν ο κτηνίατρος δεν έχει συμπληρώσει τη φόρμα παραπομπής και δεν τους έχει στείλει ηλεκτρονικά όλο το ιστορικό υγείας του ζώου.

– Δεν δέχονται υποδείξεις από τον παραπέμποντα κτηνίατρο για το πώς θα διαχειριστούν το περιστατικό.

– Έχουν πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του περιστατικού και για την πορεία της υγείας του ζώου μόνο σε ότι αφορά την πάθηση για την οποία το ζώο παραπέμφθηκε.

– Για να δουν το ίδιο ζώο σε άλλη χρονική στιγμή για διαφορετική πάθηση, χρειάζεται το ζώο να παραπεμφθεί εξ’ αρχής από τον κτηνίατρο για τη νέα πάθηση.

– Ενημερώνουν τον παραπέμποντα κτηνίατρο για την εξέλιξη της υγείας του ζώου σε κάθε επανεξέταση με επιστολή από τον κτηνίατρο που χειρίζεται το περιστατικό.

Τα παραπάνω δημιουργούν μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδιοκτήτη, του παραπέμποντα κτηνιάτρου και του κτηνιάτρου δεύτερης γνώμης. Η σχέση αυτή αντανακλάται πάντα στον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών και στην ποιότητα παροχής υγείας στα ζώα.

Διαλέξτε τον κτηνίατρό σας προσεκτικά και αναζητήστε δεύτερη γνώμη με σωφροσύνη. Πολλές γνώμες από ειδικούς που δεν γνωρίζουν το ζώο σας και δεν έχουν μιλήσει με τον κτηνίατρο που το παρακολουθεί, μπορεί να λειτουργήσουν με αρνητικό τρόπο στην φροντίδα που θα του παρασχεθεί.

Άρθρο από www.vetmenow.gr