Σεμινάριο εργασίας από τον Martin Plechacek

Ο Όμιλος Μπόξερ Ελλάδος (Ο.Μ.Ε ) διοργανώνει σεμινάριο εργασίας στις 6,7,8  Μαρτίου 2015 με τον Martin Plechacek Το σεμινάριο θα είναι πρωί και απόγευμα και ο αριθμός των σκύλων θα είναι περιορισμένος. Για δηλώσεις συμμετοχής με η χωρίς σκύλο επικοινωνήστε με τα τηλ του ομίλου : 2104020130-6979103103