Συνεχίζεται στον Δήμο Λαρισαίων η δήλωση των ζώων συντροφιάς!

Ο Δήμος Λαρισαίων, ενημερώνει τους δημότες του, που διατηρούν δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς, ότι σύμφωνα με το Ν. 4039/2012, περά από την τήρηση των κανόνων ευζωίας του ζώου, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση καθώς και η έκδοση και τήρηση ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας. Για τις παραπάνω ενέργειες, θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να απευθύνονται στον ιδιώτη κτηνίατρο τους.

Επιπλέον βάσει του Ν. 4265/2015 αρθρ. 46, θα πρέπει να κατατίθεται, στον οικείο Δήμο, αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου. Οι Δημότες του Δήμου Λαρισαίων, θα πρέπει έως 30-9-2016 να καταθέσουν το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Η μη τήρηση των παραπάνω, επιφέρει την επιβολή προστίμων, όπως αυτά καθορίστηκαν με το άρθρο 21 του Ν. 4039/2012 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46 του ν. 4235/2015.

Πηγή: http://www.eleftheria.gr/