Το καλύτερο ΄΄εκθεσιακό΄΄ Αγγλικό Σέττερ του Καναδά!

Καλύτερο Αγγλικό Σέττερ στην εθνική έκθεση εκτροφής των Αγγλικών Σέττερ του Καναδά  για το 2015 αναδείχτηκε ο    AM GCH / CAN GCHEX REIDWOOD

Ιδιοκτήτες: Nancy and Jeannette Warner Noreen Lorenz,

Εκτροφείς: Noreen Lorenz

Κυναγωγός:  Noreen Lorenz.