Τρείς νέοι, τρείς φίλοι, τρία παιδιά!

Έτος 1995. Φωτογραφίες από τομπαούλο! Οι ….νεαροί Νίκος Φωτακόπουλος, Γιώργος Κωστόπουλος, Στέλιος Μακαρίτης σε κυνοφιλική εκδήλωση….