Όσα χρειάζονται για να αναγνωριστεί μια νέα φυλή σκύλων από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI)

Κείμενο: Θανάσης Κυριτσάκας

Φώτο: .Ν  Φωτακόπουλος

Ένα ενδιαφέρον άρθρο του κ Κυριτσάκα  με όσα απαιτούν οι κανονισμοί της FCI  για να αναγνωριστεί μια νέα καθαρόαιμη φυλή. Οι δυσκολίες και τα προαπαιτούμενα ουκ ολίγα, ακόμα και αν πρόκειται για αρχέγονες φυλές όπως είναι οι Ελληνικές. Ο Κρητικός  Λαγωνικός, ο Μολοσσός της Ηπείρου, το Κοκόνι, ο Ελληνικός Ποιμενικός και το Λευκό Τσοπανόσκυλο θα περιμένουν ακόμα πολλά χρόνια για να κατακτήσουν την διεθνή κατοχύρωση. Mια κατοχύρωση που κατέχει μόνο ο Ελληνικός Ιχνηλάτης που είναι η μοναδική διεθνώς αναγνωρισμένη ελληνική φυλή από την FCI.. Ν. Φ.

Η Επιτροπή Προτύπων της FCI (Federation Cynologique Internationale) και οι Επιστημονικές Επιτροπές μελετούν και εξετάζουν τις αιτήσεις που διαβιβάζονται για την αναγνώριση των φυλών. Η διαδικασία για την αναγνώριση μιας φυλής από την FCI είναι διττή: μια προσωρινή αναγνώριση και αργότερα (ελάχιστο 10 έτη) μια οριστική αναγνώριση. 
Πρώτα απ ‘ όλα, πρέπει να τονιστεί ότι η FCI θα λάβει υπόψη μόνο τις αιτήσεις των μελών της, που είναι οι Εθνικοί Κυνολογικοί Όμιλοι κάθε χώρας. Εναπόκειται στην κρίση των Εθνικών Κυνολογικών Ομίλων για ποιά νέα φυλή θέλουν να υποβάλουν αίτηση για την αναγνώρισή της από την FCI. 
Η αίτηση μελετάται στη συνέχεια από την Επιτροπή Προτύπων της FCI και τις Επιστημονικές Επιτροπές που αποφασίζουν να εγκρίνουν ή όχι τη φυλή σε προσωρινή βάση. Μόλις εγκριθεί η προσωρινή αναγνώριση , θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 10 χρόνια σ’ αυτή τη βάση, μέχρι η γενική συνέλευση της FCI αποδεχθεί την οριστική αναγνώριση της φυλής.
Η «ιδιοσυγκρασία», η «συμπεριφορά» και η «υγεία» των σκύλων της υποψήφιας φυλής είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που δίνουν σημασία οι επιτροπές της FCI. Για το σκοπό αυτό ένας σημαντικός αριθμός σκύλων πρέπει να εξεταστεί αρχικά από τα μέλη των δύο επιτροπών (που διορίζονται από το Δ.Σ. της FCI ), τα οποία μέλη είναι όλοι τους επίσημοι κριτές μορφολογίας, μέσω των Εκθέσεων Μορφολογίας που οργανώνουν οι υποψήφιες χώρες,

Οι Εθνικοί Κυνολογικοί Όμιλοι πρέπει να παρέχουν στις επιτροπές όλα τα επίσημα στοιχεία σχετικά με τη γενική κατάσταση της υγείας της φυλής κατά την υποβολή της αίτησης. Μια άλλη βασική αρχή είναι ότι οι Εθνικοί Κυνολογικοί Όμιλοι να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για τον υφιστάμενο πληθυσμό της, που πρέπει να αποτελείται:
1. Από 1.000 σκυλιά τουλάχιστον καταχωρημένα κατά τη στιγμή της αίτησης
2. Πρέπει να υπάρχουν 8 ξεχωριστές γραμμές αίματος.
3. Κάθε γραμμή να έχει 2 αρσενικούς και 6 σκύλες τουλάχιστον που αποτελούν τον πυρήνα του κοπαδιού στη γραμμή.

4. Ανάμεσα στις γραμμές δεν πρέπει να υπάρχει κοινή συγγένεια ζώων για τρεις γενιές.
Μια φυλή που είναι στο καθεστώς προσωρινής αναγνώρισης δεν είναι επιλέξιμη για τη διεθνή διάκριση CACIB, αλλά αυτό το βραβείο θα χορηγηθεί μόνο αφού έχει δοθεί τελική αναγνώριση από τη γενική συνέλευση της FCI. Το ελάχιστο όριο των 10 χρόνων μεταξύ της προσωρινής και της οριστικής αναγνώρισης είναι απαραίτητο για την FCI, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει την ανάπτυξη της φυλής, δεδομένου ότι είχε δοθεί το καθεστώς της προσωρινής αναγνώρισης.