2 θέσεις μετεκπαίδευσης Κτηνιάτρων στο τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Το τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 2 θέσεις μετεκπαίδευσης Κτηνιάτρων, μια (1) για Εξωτικά – Άγρια Ζώα και μία (1) για Κτηνιατρική οφθαλμολογία.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Τμήμα Εξωτικών και Άγριων Ζώων προκηρύσσει 1 θέση μετεκπαιδευόμενου κτηνιάτρου, με διάρκεια εκπαίδευσης ενός έτους, από 1/10/2015 έως 30/9/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα), στην αναπλ. καθηγήτρια Α. Κομνηνού μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Δείτε ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Τμήμα Οφθαλμολογίας προκηρύσσει 1 θέση μετεκπαιδευόμενου κτηνιάτρου, με διάρκεια εκπαίδευσης ενός έτους, από 1/11/2015 έως 31/10/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα), στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Α. Κομνηνού μέχρι και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015.
Το διάστημα από 21 – 30 Οκτωβρίου θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου.

Δείτε ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πηγή: http://www.diagnovet.gr/