Δήλωσε τώρα συμμετοχή!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI 23 & 24 May 2015
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ / INTERNATIONAL DOG SHOWS
2 x C.A.C.I.B. & 2 SPECIALTIES IN GROUPS 2,5,9

ΚΡΙΤΈΣ/JUDGES:

Massimilliano Mannucci (IT)
Collete Muldoon (IE)
John Muldoon (IE)
Tijana Konrad (SRB)
Nikola Konrad (SRB)
Chris Zeniou (CY)
Savvas Shiapanis (CY)
Nikolaos Karagiannis
Sissy Adramitli

koth1